Start

 

Fredsamhet-

att leva tillsammans i fred

Skapa hållbara företag genom fredsamhet och kreativitet

Sidan är under uppgyggnad.

 

De globala målen

Me de globala målen har världens ledare förbundit sig att uppnå att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen och att lösa klimatkrisen. För att de Global målen ska bli verklighet måste alla delar av samhället – organisationer, näringsliv, offentlig sektor, forskare och enskilda individer – inkluderas. De Globala målen är till för alla och alla måste delta aktivt i genomförandet för att vi ska lyckas.

 

Lär dig mer om de globala målen, och hur du kan bidra till att uppfylla dem. Rosa Parks, Gandhi, Martin Luther King är stora peronligheter som med sin beslutsamhet och mod levde en ickevåldsfilosfi vi kan lära oss utav. Med inspiration från den filosofin hjälper vi din organisation att stärka ert mod, bli effektivare, varmare och att leva freden i fredsamhet.

Föreläsning och workshop


Med allvar och humor skapar vi

engagemang och motivation att vilja

bidra till jämlika möten i organisationer. I våra workshops  utmanas deltagarna i tanken och kreativiteten får flöda.

Globala målen


De globala målen har skrivits på av

130 regeringar i världen men det är

du och jag som ska leva och skapa den världen. "Leave no one behind."


Läs mer hur vi kan hjälpa ert

företag att uppnå målen.

Hållbart företagande


För en


Read More

NÅGRA UPPDRAG

Presenterat av de globala målen för deltagare på kurs för ickevälds utbildare Kristna Fredsrörelsen


Föreläsning och workshop om service och bemötande och  personligt varumärke. 

Jobbpunkt Mimer i Västerås

Föreläsning och workshop i värdegrund och varumärkesarbete utifrån Gandhis filosofi.

Triangeln i Uppsala

"If you judge people there is no time to love them."Moder Teresa

Tala fred

"När vi lever freden beverar vi den också" Sandhya

 

 

Kontakt


Nyheter